Školiace stredisko

 

Spoločnosť SPOMART spol.s r.o. vykonáva nasledovné školenia a kurzy:

 

1.ŠKOLENIA V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMIskolenia po

 

– vstupné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

 

– opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

 

– školenia zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

 

– odborná príprava členov protipožiarnych hliadok

 

 

 

2.ŠKOLENIA V OBLASTI BOZP skoleniabozp

 

– vstupné oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z o BOZP

 

– opakované oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z o BOZP

 

– oboznamovanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

 

– oboznamovanie vodičov referentských vozidiel

 

– oboznamovanie zamestnancov vykonávajúcich prácu vo výške bez použitia horolezeckej alebo speleologickej techniky

 

3.ŠKOLENIA OBSLÚH MOTOROVÝCH VOZÍKOVobsluhamv

 

– vykonávanie základných kurzov obslúh motorových vozíkov pre triedy I. a II. a skupiny A,B,C,D,E,W1,W2, Z

 

– vykonávanie aktualizačnej odbornej prípravy  obslúh motorových vozíkov pre triedy I. a II. a skupiny A,B,C,D,E,W1,W2, Z

 

– opakované oboznamovanie zamestnancov obsluhujúcich motorové vozíky

 

 

 

 

4.ŠKOLENIA OBSLÚH ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍobsluhazz

 

– vykonávanie základných kurzov obslúh zdvíhacích zariadení pre skupiny zdvíhacích zariadení A-Aa,b Ba1,a2,b,c1,c2,d3,f

 

– opakované oboznamovanie zamestnancov obsluhujúcich  zdvíhacíe zariadenia skupiny A-Aa,b Ba1,a2,b,c1,c2,d3,f

 

 

 

 

 

 

5.ŠKOLENIA VIAZAČOV BREMIENskolenievb

 

– vykonávanie základných kurzov viazačov bremien

 

– vykonávanie aktualizačnej odbornej prípravy  viazačov bremien

 

– opakované oboznamovanie zamestnancov vykonávajúcich prácu viazača bremien

 

 

 

6.ŠKOLENIA OSÔB OBSLUHUJÚCICH TLAKOVÉ ZARIADENIAobsluhatz

 

– vykonávanie základných kurzov obslúh tlakových zariadení pre skupiny  tlakových zariadení A2-Ab1,b2,  BA,b1,b2,f1,f2,f3,

 

– opakované oboznamovanie zamestnancov obsluhujúcich  tlakové zariadenia skupiny A2-Ab1,b2,  BA,b1,b2,f1,f2,f3

 

 

 

 

 

 

7.ŠKOLENIA OSÔB VYKONÁVAJÚCICH STAVEBNÉ PRÁCEskoleniestavba

 

– vstupné oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o BOZP vykonávajúcich stavebné práce v zmysle vyhl.MPSVaR č.147/2013

 

– opakované oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o BOZP vykonávajúcich stavebné práce v zmysle vyhl.MPSVaR č.147/2013

 

– oboznamovanie zamestnancov vykonávajúcich  práce vo výške

 

– oboznamovanie zamestnancov riadiacich výkon prác  vo výške

 

 

8.KURZY PRVEJ POMOCIkurz1pomoc

 

 

–  vykonávame akreditované kurzy poskytovania prvej pomoci  pre zamestnancov