Oprávnenia

A) Oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby:

Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby Ev.č. BTS-0921/07

 

B) Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie:

01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov Ev.č. VVZ-0812/07 01.1

03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien Ev.č. VVZ-0036/15 03.4

06.1 Výchova vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov Ev.č. VVZ-0077/15 06.1

 

C) Osobitné oprávnenia na kontroly a servis hasiacich prístrojov:

Kodreta Štefanov spol.s r.o.

Hastex&Haspr s.r.o.

ČERVINKA CZECH REPUBLIC S.R.O.

TEPOSTOP  s.r.o. Přelouč

TYCO Fire protection Products (FLN Neuruppin, IBS, TOTAL

Vítkovice HTB a.s.

Kovoslužba Praha a.s.

REHAS spol. s r.o. Brno

HASPO spol.s r.o. Prostejov

Zhe Jiang Wananda

SIEL/ Sanal

 

D) Osobitné oprávnenie na kontroly požiarnych uzáverov:

IMOS- Systemair s.r.o.

Mandík Group s.r.o.

 

E) Oprávnenie pre činnosti na technických zariadeniach:

Oprávnenie pre činnosť na technických zariadeniach tlakových č.S2013/01856/EIC IO/TZ

 

F. Osvedčenia:

Technik požiarnej ochrany

Bezpečnostný technik

Autorizovaný bezpečnostný technik

Revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích

Revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových