Ekológia

V rámci poradenstva v oblasti ochrany životného prostredia Vám ponúkame:

 

– poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi,

 

– poradenstvo v oblasti riadenia vodného hospodárstva

 

– poradenstvo v oblasti  ochrany ovzdušia,

 

– dodávku materiálov a zariadení  pre manipuláciu s chemickými látkami a nebezpečnými odpadmi

 

– dodávku  prostriedkov na likvidáciu ekologických havárijí a únikov nebezpečných látok