Profil spoločnosti

Spoločnosť SPOMART spol. s r.o. pôsobí na trhu od r. 1994 ako servisná organizácia pre bežne používané typy hasiacich prístrojov. Vzhľadom na požiadavky trhu bola činnosť následne rozširovaná o predaj vecných prostriedkov a poskytovanie služieb v oblasti prevencie pred požiarmi.

Jednostranné zameranie sa na ochranu pred požiarmi sa však časom z pohľadu našich klienov ukázalo ako nedostatočné a preto bolo našou snahou rozšíriť  ponuku služieb  na komplexnú ochranu majetkových a personálnych hodnôt klientov.

Ponuku služieb sme rozšírili o oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spolu s výchovou a vzdelávaním v oblasti ochrany práce a od r. 2001 prevádzkujeme stredisko registrácie poplachov a zásahovú jednotku vybavenú na zásah proti požiarom, menším ekologickým haváriam ako aj osobám narušujúcim nami monitorované objekty.

 

Našim klientom tak v súčasnej dobe poskytujeme komplexnú 24-hodinovú ochranu a starostlivosť o majetok – od prevencie až po zásah.

 

Veríme, že budeme spoľahlivým partnerom aj pre Vás.

Ing.Anton Šichta

konateľ spoločnosti