Požiarne zariadenia

Spoločnosť SPOMART vykonáva montáž, pravidelné kontroly a servis požiarnych zariadení v zmysle §5 Zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi:

img0112

1. Hasiacich prístrojov

Kodreta Štefanov spol.s r.o.

Hastex&Haspr s.r.o.

ČERVINKA CZECH REPUBLIC S.R.O.

TEPOSTOP  s.r.o. Přelouč

TYCO Fire protection Products (FLN Neuruppin, IBS, TOTAL)

Vítkovice HTB a.s.

Kovoslužba Praha a.s.

REHAS spol. s r.o. Brno

HASPO spol.s r.o. Prostejov

Zhe Jiang Wananda

SIEL/SANAL

2. Hydrantov

3. Požiarnych uzáverov – dverí, klapiek, okien, mriežok

4. Elektrickej požiarnej signalizácie zn.Lites, ESSER

5 .Stabilných hasiacich zariadení AT Servis

6. Núdzového osvetlenia

.

.

Servisná dielňa na opravy a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a požiarnych hadíc: