· Copyright © 2008 by RS design  ·  All Rights reserved  ·
OPP
legislatíva
kontroly, opravy požiarnotechnických zariadení
predaj vecných prostriedkov
poradenstvo/služby požiarneho technika
BOZP
legislatíva
bezpečnostnotechnická služba
predaj ochranných prac. prostriedkov
24 hodinová služba
súkromná bezpečnostná služba
zásahová jednotka
Ekologia
Certifikáty
SPOMART spol.s r.o.

ČSA 3 (areál ZTS)
036 01 Martin
Tel.Fax: 043- 4131 807
spomart@tipnet.sk